Được thành lập vào năm 1993 để thúc đẩy mọi người “bơi tốt hơn, bơi thường xuyên và rèn luyện thông minh hơn”. Finis sản xuất các công cụ sáng tạo cho người bơi để cải thiện kỹ thuật của họ thông qua đào tạo. Bạn có thể tìm thấy các phụ kiện đào tạo thường xuyên như Kickboards, Pullbuoys và Training Fins cũng như các thiết bị đào tạo cụ thể hơn như Tech-Toc Hip Rotation Aid, Tempo Trainer, Bolster Paddles và Agility Hand Paddles. Finis cũng sản xuất một loạt sản phẩm đồ bơi thi đấu hàng đầu tuyệt vời.