Thương hiệu GU Energy Labs -có trụ sở chính tại California, chuyên sản xuất các sản phẩm năng lượng như Kẹo Nhai Năng Lượng, Thức Uống Hỗn Hợp Hòa Tan và Thức Uống Năng Lượng Hòa Tan Roctane đặc biệt là dạng Gel năng Lượng, Gels Năng Lượng Roctane được sử dụng trong các sự kiện thể thao.