Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, vui vẻ, em rất thích mua đồ ở đây, vì ở đây có đầy đủ mặt hàng về bơi lội em muốn